สาระเรื่องอาหาร

อาหาร  คือ สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ ข้าว แป้ง ผัก ผลไม้ หรือนม เป็นต้น ยกเว้นยารักษาโรคเท่านั้นที่ไม่ใช่อาหาร อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชีวิต ที่ช่วยทำให้ร่างกายเจริญเติบโต  แข็งแรง  สมบูรณ์  สามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้

ประโยชน์ของอาหาร

1. ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต  ช่วยสร้างกล้ามเนื้อ  สมอง  กระดูก  ผิวหนัง  เป็นต้น
2. ให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกายในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  การเดิน  การเล่นกีฬาการทำงานบ้าน  การใช้ความคิด  
3. ช่วยซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที่สึกหรอ
4. สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายในการต้านทานโรคต่างๆ ทำให้คนเราไม่เจ็บป่วยง่ายๆ  ช่วยทำให้การทำงานของอวัยวะภายในร่างกายทำงานเป็นปกติ

ที่มาของบทความ http://www.chs.ac.th/new/weerawan/mean.html