เต้านมเทียม นมปลอม สำหรับผู้ป่วย ผ่าตัดเต้านม โดยเฉพาะ  หลังผ่าตัด มะเร็งเต้านม 086-839-8003 ติดต่อ พยาบาลมุ้ย id line : 55151617

  ร้านขาย ซิลิโคน สำหรับผู้ป่วย ที่ถูกผ่าตัดเต้านม , เพื่อเป็น เต้านมเทียม , นมปลอม ทดแทนเต้านมที่สูญเสียไป เป็น นมปลอม  ที่ผลิต และวัตถุดิบ นำเข้าจาก อเมริกา  มีคุณภาพสูง   มีความนิ่มสูง เป็นนมปลอม ที่นิ่มใส่สบาย 

นมปลอม เต้านมเทียม นมปลอม หลังผ่าตัดนม ซิลิโคนหลังผ่าตัด นมปลอม ซิลิโคน เต้านม นมปลอม เต้าเทียม นมปลอม ซิลิโคน  ซิลิโคนหลังผ่าตัด หลังผ่าตัด มะเร็งเต้านม หล้งผ่าตัดเต้านม   นมปลอม เต้านมเทียม นมเทียม เต้าเทียม ซิลิโคนหลังผ่าตัด หลังผ่าตัด ผ่าตัดนม นมปลอม เต้าเทียม นมปลอม เต้านมเทียม  นมปลอม เต้านมเทียม เต้าเทียม นมปลอม  นมปลอม เต้านมเทียม ซิลิโคนหลังผ่าตัด ผู้ป่วย มะเร็งเต้านม

 

เต้านมเทียม นมปลอม ที่สามารถ ว่ายน้ำ ได้ เล่นกีฬาได้ปกติ เป็นนมเทียม สำหรับ ผู้ป่วยที่ถูกผ่าตัด เต้านม เป็นเต้านมคุณภาพสูง วัตถุดิบ นำเข้าจากอเมริกา

สนใจ ติดต่อ พยาบาล สายตรง 086-839-8003   หรือ ติดต่อ line : 55151617

 

เต้านมเทียม นมปลอม เต้าเทียม มะเร็งเต้านม ซิลิโคนสำหรับผู้ป่วยที่ผ่าตัดเต้านม ผ่าตัดเต้านม ซิลิโคน ซิลิโคนหลังผ่าตัด เต้าเทียม เต้านมเทียม นมปลอม ซิลิโคนหลังผ่าตัด